Đình làng Đức Thắng
Đình làng Đức Thắng
Đình làng Đức Thắng
Đình làng Đức Thắng
Đình làng Đức Thắng
Đình làng Đức Thắng

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

2.544 0

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dinhlangducthang@gmail.com

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Đình làng Đức Thắng là một ngôi đình cổ nằm tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tích xưa ghi lại vào năm Bính Tý (1816) nhân một lần Tả quân Lê Văn Duyệt kinh lý các tỉnh phía nam, lúc đi ngang qua Phan Thiết, ông Trần Chất người có vai vế trong làng Đức Thắng cùng dân làng ra phủ phục đầu ngựa dâng sớ xin được giải quyết tranh chấp và xin được xây cầu, lập chợ. Lê Văn Duyệt thấy vô cớ bị dừng xe, đã giận dữ khép tội ông Trần Chất là phạm thượng và cho quân chém đầu ông tại chỗ. Lúc về kinh, đọc lại tờ sớ và xét là vô tội, nên Tả quân xin vua Gia Long phong cho ông Trần Chất là tiền hiền làng Đức Thắng. Cảm kích trước hành động dũng cảm vì dân của ông, dân làng Đức Thắng đã xây mộ, đắp bia ghi công đức và dựng đình thờ. Lúc đầu đình được dựng tạm bằng tranh tre, đến năm 1847 mới xây dựng kiên cố và hoàn thành năm 1847. Hiện nay, đình Đức Thắng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đình làng Đức Thắng là một ngôi đình cổ nằm tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tích xưa ghi lại vào năm Bính Tý (1816) nhân một lần Tả quân Lê Văn Duyệt kinh lý các tỉnh phía nam, lúc đi ngang qua Phan Thiết, ông Trần Chất người có vai vế trong làng Đức Thắng cùng dân làng ra phủ phục đầu ngựa dâng sớ xin được giải quyết tranh chấp và xin được xây cầu, lập chợ. Lê Văn Duyệt thấy vô cớ bị dừng xe, đã giận dữ khép tội ông Trần Chất là phạm thượng và cho quân chém đầu ông tại chỗ. Lúc về kinh, đọc lại tờ sớ và xét là vô tội, nên Tả quân xin vua Gia Long phong cho ông Trần Chất là tiền hiền làng Đức Thắng. Cảm kích trước hành động dũng cảm vì dân của ông, dân làng Đức Thắng đã xây mộ, đắp bia ghi công đức và dựng đình thờ. Lúc đầu đình được dựng tạm bằng tranh tre, đến năm 1847 mới xây dựng kiên cố và hoàn thành năm 1847. Hiện nay, đình Đức Thắng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia tại quyết định số 1371/QĐ ngày 3-8-1991, là ngôi đình làng lớn nhất tỉnh Bình Thuận còn tồn tại.

Xét về tổng thể kiến trúc, đình làng Đức Thắng là ngôi đình có quy mô đồ sộ vào bậc nhất thời bấy giờ, là một trong những ngôi đình cổ của Việt Nam.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí