Nhà hàng Cà Ty

40 Phan Bội Châu Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
infocaty@catyhotel.com
0252 3818 801

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Cà Ty

Những điểm lân cận

Bản đồ